Blog Post

News from us
31 Gener 2015

Stop and Cafe

Stop and Cafe

Temps: 32 – Parets: 4, 1 Tag – Nivell 0 (Basic)

Autor: Adriano Castagnioli

Música del ball: Dale Watson – Jack’s Truck Stop and Cafe

DESCRIPCIÓ DELS PASOS

1-8 GRAPEVINE RIGHT, STOMP UP (L), LEFT SIDE, STOMP UP ®, RIGHT SIDE, HOOK(L)

1-2 Pas peu dret a la dreta, creuar peu esquerre per darrere del dret

3-4 Pas peu dret a la dreta. Stomp Up peu esquerre al costat del peu dret

5-6 Pas peu esquerre a l’esquerra. Stomp Up peu dret al costat de l’esquere

7-8 Pas peu dret a la dreta, Hook peu esquerre per devant del dret

9-16 WEAVE LEFT, TOUCH TOE(L), SCUFF(R), STEP FORWARD(L), HOLD

9-10 Pas peu esquerre a l’esquerra, creuar peu dret per darrere de l’esquerre

11-12 Pas peu esquerre enrere en diagonal, creuar peu dret per devant de l’esquerre

13-14 Marquem punta peu esquerre enrere en diagonal, Scuff peu esquerre devant

15-16 Pas peu esquerre per devant del peu dret (pes peu esquerre), Hold

17-24 STEPS DIAGONALLY & STOMP UP, ¼ TURN RIH¡GHT & ROCK STEP ®, BACK(R), TOGETHER

17-18 Pas peu dret endevant en diagonal, Stomp Up peu esquerre al costat del dret

19-20 Pas peu esquerre enrere en diagonal, Stomp Up peu dret al costat del peu esquerre

21-22 Rock peu endret endevant girant ¼ de volta a la dreta, tornar el pes al peu esquerre(3:00)

23-24 Pas peu dret enrere, pas peu esquerre al costat del dret

25-32 TOE STRUT FORWARD (RIGHT, LEFT), ROCK BACK RIGHT, STOMP UP(R) (X2)

25-26 Punta peu dret endevant, abaixant taló

27-28 Punta peu esquerre endevant, abaixant taló

29-30 Saltant: Rock peu dret enrere i Kick peu esquerre endevant, tornar el pes al peu esquerre

31-32 Stomp Up peu dret al costat del peu esquerre (x2)

TAG: Desprees de la 4 paret

STEP (R), ½ TURN LEFT (x2)

1-2 Pas peu dret endevant, girar ½ volta a l’esquerra

3-4 Pas peu dret endevant, girar ½ volta a l’esquerra

 

 

|