Blog Post

News from us
13 Febrer 2015

QUIM

QUIM

Temps: 72 – Parets: 4 – Nivell: Avançat

Autor/a: NEUS LLOVERAS (Juny 2014)

Música del ball: Derek Ryan – Angel Of The Night

DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

KICK, HOOK, STEP, SCUF, STEP LOCK, STEP, STOMP

1-2 Puntada de peu dret endevant, hock peu dret per devant de la cama esquerra

3-4 Pas peu dret endevant, scuff peu esquerre endevant

5-6 Pas peu esquerre endevant, creuar peu dret per darrere a l’esquerre )lock)

7-8 Pas peu esquerre endevant, stomp peu dret al costat de l’esquerre

ROCK(R) BACK, STOMP(R,R,L) HOLD, STOMP(R), HOLD

09-10 Rock peu dret enrerre (kick peu esquerre endevant), tornar el pes al peu esquerre

11-12 Stomp peu dret al costat de l’esquerre, stomp peu dret a la dreta

13-14 Stomp peu esquerre, hold

15-16 Stomp peu dret endevant, hold

ROCK STEP(L)FWD, ½ TURN(L) & ROCK, ½ TURN(L)& STEP, HOLD,STOMP(R), HOLD

17-18 Rock peu esquerre endevant, tornar el pes al peu dret

19-20 Girar ½ volta cap a l’esquerra i rock peu esquerre endevant, tornar el pesal peu dret

21-22 Girar ½ volta a l’esquerra i pas peu esquerre endevant, hold

23-24 Stomp peu dret al costat de l’esquerre, hold

STEP(R), DIAGONALLY BACK, SIDE, CROSS, STEP(L) DIAGONALLY BACK, SIDE, CROSS, STOMP(R)

25-26 Pas peu dret en diagonal enrere, pas peu esquerre a l’esquerra (obrint)

27-28 Creuar peu dret per devant del esquerre, pas peu esquerre en diagonal enrere

29-30 Pas peu dret a la dreta(obrint), creuar peu esquerre per devant del dret

31-32 Stomp peu dret al costat del esquerre dues vegades

PIGEON TOED MOVEMENT (TO THE RIGHT), HEL SRUTS(/R,L)

33-34 (anant a la dreta)Obrir puntes, amb el pes al taló esquerre i la punta dreta obrir els talons

35-36 Amb el pes a la punta esquerra i el taló dret obrir puntes, amb el pes al taló esquerre i a punta dreta obrir els talons

*Restart aquí a la 5ª paret

37-38 Taló dret endevant, abaixar el peu

39-40 Taló esquerre endevant, abaixar el peu

HELL STRUTS(R,L), STEP BACK (R,L,R), STOMP(L)

41-42 Taló dret endevant, abaixar el peu

43-44 Taló esquerre endevant, abaixar el peu

45-46 Pas peu dret enrere, pas peu esquerre enrere

47-48 Pas peu dret enrere, stomp peu esquerre al costat del dret

FLICK(R), SLAP(X2), MONTEREY ½ TURN RIGHT

49-50 Puntada de peu dret en diagonal enrere i tocar el peu dret amb la mà dreta, abaixar el peu dret

51-52 Puntada de peu dret en diagonal enrere i tocar el peu dret amb la mà dreta, abaixar el peu dret

53-54 Punta dreta a la dreta, girar1/2 volta a la dreta i peu dret al costat de l’esquerre

55-56 Punta esquerra a l’esquera, peu esquerre al costat del dret

MONTEREY ½ TURN RIGHT, KICK(R), STOMP, FLICK(R), STOMP

57-58 Punta dreta a la dreta, girar ½ volta a la dreta i peu dret al costat de l’esquerre

59-60 Punta esquerra a l’esquerra, peu esquerre al costat del dret

61-62 Puntada de peu dretendevant, stomp peu dret al costat de l’esquerre

63-64 Puntada de peu dret enrere, stomp peu dret al costat de l’esquerre

STEP ½ TURN LEFT(X2), JUMPING JAZZBOX WHIT ¼ TURN(R)

65-66 Pas peu dret endevant, girar ½ volta a l’esquerra (pes al peu esquerre)

67-68 Pas peu dret endevant, girar ½ volta a l’esquerra (pes al peu esquerre)

69-70 (saltant) Creuar peu dret per devant de l’edsquere,(hook esquerre per darrere), pas peu esquerre enrere (Kick peu dret endevant)

71-72 Girar ¼ de volta a la dreta i pas peu dret a la dreta, stomp peu esquerre al costat del dret.

TORNAR A COMENÇAR

Restar: a la 5ª paret (instrumental)

Ballar fins el ptemps 36 i tornar a començar (12:000)

Ending: Després de la 8ª paret, per acabar: (9:00)

1-2 Pas peu dret endevant, girar ½ volta a l’esquerra (pes al peu esquerre)

3-4 Pas peu dret endevant, girar ½ volta a l’esquerra (pes al peu esquerre)

5-6 Rock peu dret enrere , tornar el pes a l’esquerre

7-8 Stomp peu dret al costat de l’esquerre

 

|