Blog Post

News from us
11 Maig 2015

LAST COWBOY

Last cowboy


Temps: 64 – Parets: 2 – Nivell: Nivell 2 (Mig)
Autor/a: Sílvia Calsina
Música del ball:
Toby Keith – Last living Cowboy

DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

KICK RIGHT FWD TWICE, STEP BACK, HOLD, COASTER STEP, HOLD
1-2 Puntada de peu dret endavant , puntada de peu dret endavant
3-4 Pas peu dret enrere, pausa
5-6 Pas peu esquerre enrere, pas peu dret al costat de l’esquerre
7-8 Pas peu esquerre endavant, pausa
MILITARY TURN, FLICK & SLAP, HEEL SWIVEL
9-10 Pas peu dret endavant, girar ½ volta a l’esquerra (pes al peu esquerre)(6.00)
11-12 Pas peu dret endavant, girar ½ volta a l’esquerra (12.00)
13-14 Aixecar peu dret en diagonal enrere (flick) i tocar el peu amb la mà dreta (slap), touch peu dret davant de l’esquerre
15-16 Girar ambdos talons a la dreta, tornar els talons al lloc (pes al peu esquerre)
STEP LOCK STEP, HOCK, STEP LOCK STEP, HOLD
17-18 Pas peu dret endavant en diagonal i a la dreta, creuar peu esquerre per darrere del dret (lock)
19-20 Pas peu dret endavant en diagonal i a la dreta, hook peu esquerre darrera del dret (lock)
21-22 Pas peu esquerre enrere, creuar peu dret per davant de l’esquerre
23-24 Pas peu esquerre enrere, pausa.
SIDE ROCK STEP RIGHT, CROSS, HOLD, SIDE ROCK STEP LEFT, CROSS, HOLD
25-16 Rock peu dret a la dreta, tornar el pes al peu esquerre
27-28 Creuar peu dret per davant de l’esquerre, pausa
29-30 Rock peu esquerre a l’esquerra, tornar el pes al peu dret
31-32 Creuar peu esquerre per davant del dret, pausa
STOMP (x2), ¼ TURN RIGHT, HOLD, ½ TURN , STEP LEFT HOLD
33-34 2 Stomps peu dret al costat de l’esquerre,
35-36 Pas peu dret a la dreta amb ¼ volta, hold.
37-38 Pas peu esquerre davant, ½ volta a la dreta,
39-40 Pas esquerre davant, hold
RIGHT GRAPEVINE (end cross), ROCK SIDE (R), TURN ¼ LEFT, STEP FWD (R)
41-42 Pas peu dret a la dreta, creuar peu esquerre per darrere del dret
43-44 Pas peu dret a la dreta, creuar peu esquerre per davant del dret
45 Rock peu dret a la dreta
46 Girem 1/4 a l’esquerra deixant peu esquerre davant
47 Pas peu dret davant
48 Hold
HOOK COMBINATION LEFT, TWISTS LEFT
49-50 Puntada peu esquerre al davant, Hook peu esquerre per davant del dret
51-52 Puntada peu esquerre al davant, Abaixem peu esquerre endavant
53-56 Amb el pes en la punta esquerra girem el taló dret a l’ esquerra i el tornem a lloc dues vegades.
HOOK COMBINATION RIGHT, TWISTS RIGHT
57-58 Puntada peu dret al davant, Hook peu dret per davant de l’esquerre
59-60 Puntada peu dret al davant, Abaixem peu dret endavant
61-64 Amb el pes en la punta dreta:, girem el taló dret a la dreta i el tornem a lloc dues vegades.

|