Blog Post

News from us
13 Desembre 2017

GAME OVER

GAME OVER

TEMPS: 64 RESTARTS-2 + 1 TAG PARETS-2

CANÇÓ- If I Stay CANTANT- Tracy Byrd

COREÒGRAFA- NEUS LLOVERAS

DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

RIGHT GRAPEVINE- LEFT CROSS

1- Pas peu dret a la dreta.

2- Pas peu esquerre a la dreta, creuant per darrere de la dreta

3- Pas peu dret a la dreta.

4- Pas peu esquerre a la dreta creuant per davant de la dreta.

RIGHT ROCK -RECOVER- RIGHT CROSS- HOLD

5- Pas dret a la dreta.

6- Pas peu esquerre al lloc recuperant el pes.

7- Pas peu dret a la esquerra creuant per davant de l’esquerra.

8- Pausa.

LEFT GRAPEVINE- RIGHT CROSS

09- Pas peu esquerre a l’esquerra.

10- Pas peu dret a l’esquerra creuant per darrera de l’esquerra.

11- Pas peu esquerre a l’esquerra.

12- Pas peu dret a l’esquerra creuant per davant de l’esquerra.

LEFT ROCK- RECOVER- LEFT CROSS- HOLD

13- Pas peu esquerre a l’esquerra.

14- Pas peu dret l lloc recuperant el pes.

15- Pas peu esquerre a la dreta creuant per davant de la dreta.

16- Pausa.

RIGHT STEP FORWARD ½ LEFT TURN-HOLD-LEFT STEP BACK ½ LEFT TURN

17- Pas peu dret endavant girant ½ volta a l’esquerra.

18- Pausa.

19- Pas peu esquerre enrere girant ½ volta a l’esquerra.

20- Pausa.

RIGHT ROCK STEP FORWARD-RIGHT STEP BACK

21- Pas peu dret endavant.

22- Pas peu esquerre al lloc, recuperant el pes.

23- Pas peu dret enrere.

24- Pausa.

LEFT STEP BACK-RIGHT STEP BACK-LEFT STEP BACK-HOLD

25- Pas peu esquerre enrere.

26- Pas peu dret enrere.

27- Pas peu esquerre enrere.

28- Pausa .

RIGHT STOMP-HOLD-LEFT STOMP-HOLD

29- Pas peu dret picant al terra.

30- Pausa.

31- Pas peu esquerre picant al terra.

32- Pausa.

RIGHT KICK- RIGHT HOOCK- RIGHT KICK- RIGHT FLYCK

33- Pas peu dret fent una puntada davant.

34- Pas peu dret a l’alçada del genoll esquerre.

35- Pas peu dret fent una puntada davant.

36- Pas peu dret enrere a l’alçada de la corba esquerra.

RIGHT STEP DIAGONAL- LEFT STEP SLIDE DIAGONAL- LEFT STOMP

37- Pas peu dret llarg endavant diagonal dreta.

38- 39-Pas peu esquerre endavant lliscant-lo al costat del peu dret

40- Pas peu esquerre picant al terra.

LEFT KICK- LEFT HOOCK- LEFT KICK- LEFT FLICK

41- Pas peu esquerre fent una puntada davant

42- Pas peu esquerre a l’alçada del genoll dret.

43- Pas peu esquerre fent una puntada davant.

44- Pas peu esquerre enrere a l’alçada de la corba dreta.

LEFT STEP DIAGONAL- RIGHT SLIDE- RIGHT STOMP

45- Pas peu esquerre llarg endavant diagonal esquerra.

46- 47- Pas peu dret endavant lliscant-lo al costat del peu esquerre.

48- Pas peu dret picant al terra . RIGHT SWIVEL- HOLD

49- Pas peu dret obrin punta a la dreta.

50- Pas peu dret obrin taló a la dreta

51- Pas peu dret obrin punta a la dreta..

52- Pausa

LEFT STEP RONDE JAM ½ TURN LEFT.-RIGHT STOMP

53-54-55- Pas peu esquerre girant cap a l’esquerra dibuixant un semicercle.

56- Pas peu dret picant al terra.

RIGHT SWIVEL- HOLD

57- Pas peu dret obrin punta a la dreta.

58- Pas peu dret obrin taló a la dreta.

59- Pas peu dret obrin punta a la dreta.

60- Pausa .

LEFT BACK SLIDE- RIGHT STOMP-HOLD

61- Pas peu esquerre llarg enrere.

62- Pas peu dret enrere lliscant-lo.

63- Pas peu dret picant al terra.

64- Pausa

1er. RESTART A LA 4ª PARET DESPRÉS DELS 16ª PRIMERS TEMPS

TAG I 2º RESTART A LA 8ª PARET ES FAN NOMÉS 32 TEMPS I EL TAG SERÀ UN STOMP AMB EL PEU DRET I SET TEMPS DE PAUSA. I TORNEM A COMENÇAR.

 

 

|