Blog Post

News from us
14 Febrer 2015

EVERYBODY

EVERYBODY

Temps: 32 – Parets 4

Autor/a: LAURA FERNANDEZ

Música del ball: Hunter HayesEveryboody’s got somebody but me

DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

HELL TOUCH RIGHT & LEFT, STEP RIGHT, ½ TURNE LEFT, STOMPS RIGHT & LEFT

01-02 Taló peu dret endevant, tornar el peu dret al cistat de l’esquerre

03-04 Taló peu esquerre endevant, trornar el peu esquerre al costat del dret

05-06 Pas peu dret endevant, girar ½ volta a l’esquerra

07-08 Stomp peu dret al costat de l’esquerre, stomp peu esquerre al costat del dret

TOE STRUT RIGHT & LEFT, JAZZBOX ¼ TURN RIGHT end, TOE TOUCH

09-10 Punta dreta endevant i abaixem al llocg

11-12 Punta esquerra endevant i abaixem al lloc

13-14 Peu dret creua per devant del peu esquerre, pas enrere amb el peu esquerre girant ¼ de volta a la dreta

15-16 Peu dret fa un pas a la dreta, peu esquerre marca punta.

ROLLING GRAVEPINE LEFT end, SCUFF, FORWARD HEEL OUT.-OUT-BACK IN-IN (STEP IN “V”)

17-18 Girar ¼ de volta a l’esquerra i pas peu esquerre endevant, girar ½ volta a l’esquerra i pas peu dret endevant

19-20 Girar ¼ de volta a l’esquerra i pas peu esquerre a l’esquerra , Scuff peu dret al costat de l’esquerre

21-22 Peu dret fa un pas endevant en diagonal(obrint), Peu esquerre fa un pas endevant en diagonal(tancant)

23-24 Peu dret fa un pas enrere en diagonal(tancant), peu esquerre fa un pas enrere en diagonal (tancant)

SWIVELS TOE-HELL-TOE RIGHT end, STOMP LEFT, ROCK STEP end, STOMP, HOLD

25-26 Obrim punta dreta cap a la dreta, obrim taló dret cap a la dreta

27-28 Obrim punta dreta cap a la dreta, Stomp peu esquerre al costat del peu dret

29-30 Rock enrere peu esquerre, tornem el pes al peu dret

31-32 Stomp peu esquerre al costat del dret, Hold

BRIDGES

Pont: al final de la 4ª paret i despres del parón/6ª paret)

STEP-HOOK- ¼ LEFT TURN-STEP-HOOK – ¼ LEFT TURN

01-02 Peu dret fa un pas endevant, peu esquerra puja per darrere de la cama dreta

03-04 Peu esquerre baixa a terra a l’hora que girem ¼ de volta a l’esquerra, peu dret puja per darrere de la cama esquerra

STEP-HOOK- ¼ LEFT TURN-STEP-HOOK – ¼ LEFT TURN

05-06 Peu dret fa un pas endevant a l’hora qur girem ¼ de volta a l’esquerra, peu esquerre puja per darrere de la cama dreta

07-08 Peu esquerre baixa a terra a l’hora que girem ¼ de volta a l’esquerra, peu dret puja per darrere de la cama esquerra

GRAPEVINE RIGHT end, SCUFF

09-10 Peu dret fa un pas a la dreta, peu esquerre fa un pas a la dreta creuant per darrere del peu dret

11-12 Peu dret fa un pas a la dreta, Scuff peu esquerre al costat del dret

ROCK STEP LEFT, ROCK SETP LEFT

13-14 Rock devant peu esquere i tornem pes a la cama dreta

15-16 Rock darrere peu esquerre i tornem el pes a la cama dreta

(repetim els mateixos passos peró començant amb l’esquerra)

STEP-HOOK- ¼ RIGHT TURN – STEP.HOOK- ¼ RIGHT TURN

17-18 Peu esquerre fa un pas endevant, peu dret puja per darrere de la cama esquerra

19-20 Peu dret baixa a terra a l’hora que girem ¼ de volta a la dreta, peu esquerre puja per darrere de la cama dreta

STEP-HOOK- ¼ RIGHT TURN – STEP.HOOK- ¼ RIGHT TURN

21-22 Peu esquerre fa un pas endevant a l’hora que girem ¼ de volta a la dreta, peu dret puja per darrere de la cama esquerra

23-24 Peu dret baixa a terra a l’hora que girem ¼ de volta a la dreta, peu esquerre puja per darrere de la cama dreta

GRAPEVINE LEFT end, SCUFF

25-26 Peu esquerre fa un pas a l’esquerra, peu dret fa un pas a l’esquerra creuant per darrer del esquerre

27-28 Peu esquerre fa un pas a l’esquerra, Scuff peu dret al costat del esquerre

ROCK STEP RIGHT, ROCK STEP RIGHT

29-30 Rock devant peu dret i tornem pes a la cama esquerra

31-32 Rock darrere peu dret i tornem el pes a la cama esquerra

TAG: al final de la 2ª paret i despres del primer pont(4ª paret)”

KICK, STOMP, KICK, STOMP

01-02 Amb el peu dret farem una puntada endevant, stomp dret al costat de l’esquerre

03-04 Amb el peu dret farem una puntada enrere, stomp dret al costat de l’esquerre

*Aturada: Al finalizar la 6ª paret, bixa el ritme de la música, deixa de cantar del tot, quan torna a parlar, fem els següents passos:

01-04 Creuem peu dret per devant de l’esquerre i girem ½ volta cap a l’esquerra. Hold

05-08 Pas endevant peu dret,ajuntem l’esquerra al costat del peu dret, Hold

09-12 Creuem peu esquerra per devant del dret i girem ½ volta cap a la dreta. Hold

**l’altra opció es esperar parat fins fer el pont

|