Blog Post

News from us
13 Febrer 2015

A WOMAN’S LOVE

A WOMAN’S LOVE

Temps: 64 Parets: 2 Nivell 1 Principiant,

Autor/a: Anna mª Badia

Música del ball: Alan Jackson – Awoman’s love

DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

1-8 RIGHT STOMP X 2, RIGHT KICK X 2, COASTER STEP, HOLD

1 Stomp dret al lloc

2 Stomp dret al lloc

3 Kick dret endevant

4 Kick dret endevant

5 Pas enrere peu dret

6 Pas enrere peu esquerre, al costat del peu dret

7 Pas endevant peu dret

8 Hold

9-16 LEFT STOMP X 2, LEFT KICK X 2, COASTER STEP, HOLD

1 Stomp esquere al lloc

2 Stomp esquere al lloc

3 Kick esquerre endevant

4 Kick esquerre endevant

5 Pas enrere peu esquerre

6 Pas enrere peu dret, al costat del peu esquerre

7 Pas endevant peu esquerre

8 Hold

17-24 RIGHT SUFFLE, HOLD, RIGHT STEP TURN, STEP, HOLD

1 Pas endevant peu dret

2 Pas endevant peu esquerre, lock per darrere del peu dret

3 Pas endevant peu dret

4 Hold

5 Pas endevant peu esquerre

6 ½ volta dreta, pes sobre el peu dret (06:00)

7 Pas endevant peu esquerre

8 Hold

25-32 RIGHT POINT, STEP, LEFT POINT,STEP, RIGHT COASTER STEP, HOLD

1 Touch punta dreta a la dreta

2 Pas endevant peu dret

3 Touch punta esquerra a l’edsquerra,

4 Pas endevant peu esquerre

5 Pas enrere peu dret

6 Pas enrere peu esquerre, al costat del peu dret

7 Pas endevant peu dret

8 Hold

33-40 LEFT SHUFFLE, HOLD, RIGHT SHUFFLE, HOLD

1 Pas endevant peu esquerre

2 Pas endevant peu dret, lock per darrere del peu esquerre

3 Pas endevant peu esquerre

4 Hold

5 Pas endevant peu dret

6 Pas endevant peu esquerre, lock per darrere del peu dret

7 Pas endevant peu dret

8 Hold

41-48 RIGHT STEP TURN, STEP, HOLD, RIGHT MAMBO CROSS, HOLD

1 Pas endevant peu esquerre

2 ½ volta dreta, pes sobre el peu dret (12:00)

3 Pas endevant peu esquerre

4 Hold

5 Pas a la dreta peu dret

6 Retornar el pes sobre el peu esquerre

7 Cross peu dret per devant del peu esquerre

8 Hold

49-56 LEFT MAMBO CROSS, HOLD, LEFT STEP TURN, LEFT ¼ STEP TURN

1 Pas a l’esquerra peu esquerre

2 Retornar el pes sobre el peu dret

3 Cross peu esquerre per devant del peu dret

4 Hold

5 Pas endevant peu dret

6 ½ volta esquerra, pes sobre el esquerra (06:00)

7 Pas endevant peu dret

8 ¼ volta esquerra, pes sobre el peu esquerre (03:00)

57-64 RIGHT JAZZ BOX, LEFT STEP TURN, LEFT ¼ STEP TURN

1 Cross peu dret per devant delesquerre

2 Pas enrere peu esquerre

3 Pas a la dreta peu dret

4 Pas esquerra al costat del peu dret

5 Pas endevant peu dret

6 ½ volta esquerra, pes sobre el peu esquerre (09:00)

7 Pas endevant peudret

8 ¼ volta esquerra, pes sobre el peu esdquerre (06:00)

TORNAR A COMENÇAR

RESTART: A LA VUITENA PARET (8ª) BALLAR NOMES FINS AL COUNT 36, i REINICIAR EL BALL DES DE EL PRINCIPI.

 

|