Blog Post

News from us
19 Novembre 2015

BANDIDO’S LAST RIDE

Bandido’s last ride


Temps: 32 – Parets: 4 – Nivell:Begginer
Autor/a: Gaye Teather
Música del ball:
Dave Sheriff – Bandido’s last ride
DESCRIPCIÓ DELS PASSOS
WALK, WALK, SHUFFLE, WALK, WALK, SHUFFLE.
1-2 Pas dret endavant, pas esquerre endavant.
3 & 4 Chassé endavant començant amb el peu dret.
5-6 Pas esquerre endavant, pas dret endavant.
7 & 8 Chassé cap endavant començant amb el peu esquerre.
FORWARD ROCK, SHUFFLE BACK x 3
1-2 Rock step cap endavant, tornem el pes a l’esquerre.
3 & 4 Chassé cap enrere començant amb el peu dret.
5 & 6 Chassé cap enrere començant amb el peu esquerre.
7 & 8 Chassé cap enrere començant amb el peu dret.
(Es fan tres “claps” en cada chassé).
BACK ROCK, CHASSÉ LEFT, BACK ROCK, CHASSÉ RIGHT
1-2 Rock step enrere creuant el peu esquerre, tornem el pes al dret.
3 & 4 Chassé a l’esquerra començant amb el peu esquerre.
5- 6 Rock step enrere creuant el peu dret, tornem el pes a l’esquerre.
7 & 8 Chassé cap a la dreta començant amb el peu dret.
LEFT JAZZ BOX TURNING ¼ LEFT, CROSS, SIDE ROCK, COASTER STEP.
1-2 Creuem el peu esquerre per davant, pas dret enrere.
3-4 Pas esquerre a l’esquerra girant ¼ cap a l’esquerra (9.00), creuem el dret per davant
5-6 Rock step amb el peu esquerre cap a l’esquerra, tornem el pes al dret.
7-8 Coaster step començant amb el peu esquerre.

|