Blog Post

News from us
21 setembre 2017

1929

1929
Temps:64 –Parets:2
Autor/a:Anna Campmajó
Música del ball: Tara Oram – 1929 (CD: Revival -2011)

DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

SECCIÓ-1 STEP SIDE, TOE BACK, STEP SIDE, KICK, SLOW COASTER STEP ¼ TURN, HOLD
1-2 Peu dret cap a la dreta – Touch Punta esquerra creuant per darrere Peu dret
3-4 Peu esquerre a l’esquerra – Kick Peu dret davant
5-6 Peu dret darrere – ¼ volta esquerra, Peu esquerre al costat del Peu dret
7-8 Peu dret davant – Pausa
SECCIÓ-2 PIVOT MILITARY, VAUDEVILLE
1-2 Peu esquerre davant – Girar ½ volta dreta
3-4 Peu esquerre davant – Girar ½ volta dreta (acabar Pes del cos sobre Peu dret)
5-6 Peu esquerre creua davant Peu dret – Peu dret darrere diagonal dreta
7-8 Touch Taló esquerre davant diagonal esquerra – Peu esquerre al costat del Peu dret
SECCIÓ-3 VAUDEVILLE, WEAVE RIGHT
1-2 Peu dret creua davant Peu esquerre – Peu esquerre darrere diagonal esquerra
3-4 Touch Taló dret davant diagonal dreta – Peu dret al costat del Peu esquerre
5-6 Peu esquerre creua davant Peu dret – Peu dret cap a la dreta
7-8 Peu esquerre creua darrere Peu dret – Peu dret cap a la dreta
SECCIÓ-4 CROSS, ¼ TURN, STOMP, HOLD, ROCK BACK JUMP, STOMP TWICE
1-2 Peu esquerre creua davant Peu dret – ¼ volta dreta, Peu dret davant
3-4 Stomp Peu esquerre al costat del Peu dret – Pausa
5-6 (saltant) Rock Peu dret darrere i Kick Peu esquerre davant – tornar sobre Peu esquerre
7 – 8 Stomp Up Peu dret al costat del Peu esquerre x2
SECCIÓ-5 STEP-LOCK-STEP BACK DIAG, STOMP, STEP-LOCK-STEP BACK DIAG, SCUFF
1-2 Peu dret darrere diagonal dreta – Peu esquerre creua davant Peu dret
3-4 Peu dret darrere diagonal dreta – Stomp Up Peu esquerre al costat del Peu dret
5-6 Peu esquerre darrere diagonal esquerra – Peu dret creua davant Peu esquerre
7-8 Peu esquerre darrere diagonal esquerra – Scuff Peu dret al costat del Peu esquerre
SECCIÓ-6 JAZZ BOX ¼ TURN, SCUFF, SCOOT & HITCH TWICE, STEP FWD, STOMP
1-2 Peu dret creua davant Peu esquerre – ¼ volta dreta, Peu esquerre darrere
3-4 Peu dret cap a la dreta – Scuff Peu esquerre al costat del Peu dret
5-6 (saltant) Scoot sobre Peu dret avançant i Hitch Peu esquerre davant x2
7-8 Peu esquerre davant – Stomp Peu dret al costat del Peu esquerre
SECCIÓ-7 TWIST, STOMP, TOE STRUT, TOE STRUT
1-2 Swivel Talons cap a la dreta – Swivel Puntes cap a la dreta
3-4 Swivel Talons cap a la dreta – Stomp Up Peu esquerre al costat del Peu dret
5-6 Touch Punta esquerra darrere – posar Taló esquerre a terra
7-8 Touch Punta dreta darrere – posar Taló dret a terra
SECCIÓ-8 ¼ TURN, HOLD, ½ TURN, HOLD, SHUFFLE SIDE, STOMP
1-2 ¼ volta esquerra, Peu esquerre davant – Pausa
3-4 ½ volta esquerra, Peu dret darrere – Pausa
5-6 Peu esquerre a l’esquerra – Peu dret al costat del Peu esquerre
7-8 Peu esquerre a l’esquerra – Stomp Up Peu dret al costat del Peu esquerre

 

|